Chen Yongle

Chen Yongle

(b. 1944, Chongqing, China)